Jogi Nyilatkozat

BETÜMÉRET:

Az fmcagro.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) kizárólagos üzemeltetője és fenntartója az FMC-Agro Hungary Kft. (1027 Budapest Ganz u. 16. 2. em.; a továbbiakban: Társaság).

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott általános felhasználási és adatvédelmi feltételek és szabályok hatályos szövegét.

A Társaság kizárólag tájékoztatási célból üzemelteti a jelen weboldalt. A weboldalhoz való hozzáférésre és annak használatára kizárólag az alábbi feltételek és szabályok alkalmazandók.

 

1. SZERZŐI JOGOK, SZABADALOM, VÉDJEGY

A weboldal, annak arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a teljes tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, amelynek jogosultja a Társaság.

Amennyiben az nem sérelmes a weboldal rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a Társaság jogos érdekeit, a weboldal tartalma – a forrás megjelölésével – az 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szabad felhasználási esetek szerint a Társaság külön engedélye nélkül díjmentesen felhasználható.

A felhasználó a weboldal tartalmáról kizárólag magáncélra másolatot készíthet. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

A weboldal tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése csak a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Azon eseteket, ha a weboldal tartalmában más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb kifejezett közlés történik, a weboldalon közzétett szellemi alkotás felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései, illetve a kifejezett közlés szerint lehetséges.

A Társaság nem vállal felelősséget harmadik személyek szabadalmi jogainak azon okból bekövetkező megsértéséért, hogy a weboldalon szereplő terméket más anyagokkal kombinálva vagy valamely folyamat részeként használták fel; ilyen felhasználás, kombináció vagy folyamat esetén a vásárló viseli a szabadalmi jogok megsértésével kapcsolatos kockázatokat.

Az FMC logója és a Társaság, illetve anyavállalata, leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai és licencia-adói minden márkaneve, védjegye, logója és kereskedelmi arculata (a továbbiakban: Védjegyek) a Társaság, illetve anyavállalata, leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai és licencia-adóinak érvényes védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az egyéb márkanevek, szolgáltatási jegyek, logók és kereskedelmi arculatok jogosultjai más szervezetek lehetnek. A weboldalon található valamennyi Védjegy bármilyen, a Társaság által írásban külön engedélyezett módoktól eltérő használata szigorúan tilos.

Amennyiben a felhasználó külön szerződéses jogviszony nélkül, önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt, futtatható és nem futtatható bármilyen állományt) küld a Társaságnak a weboldalon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a Társaság ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos felhasználási jogot szerez.

 

2. INFORMÁCIÓK

A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Társaság felelősséget nem vállal.
A Társaság által javasolt termék-felhasználási módok célja kizárólag az, hogy segítsen vásárlóinak a lehetséges alkalmazási módok feltárásában. A rendelkezésre bocsátott információk és adatok a legjobb tudomásunk szerint pontosak és megbízhatók, de a Társaság azokra nézve semmiféle garanciát nem vállal.
A weboldalon található információk a Társaság legjobb tudomása szerint a közzétételük időpontjában időszerűek és pontosak. Az idő múlásával azonban ezek az információk aktualitásukat veszthetik. A Társaság nem vállal felelősséget az esetlegesen elavult információk elolvasásából eredő félreértésekért, károkért.
A megjelentetett információk nem minősülnek üzleti-, szakmai-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak, nem minősülnek közhiteles nyilvántartásnak, azt a Társaság kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti. A weboldalon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott üzleti vagy egyéb döntésekből eredő károkért a Társaság nem vállal felelősséget.
 

3. A WEBOLDAL HASZNÁLATA

A Társaság nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül visszautasítsa minden olyan hirdetés, vagy tartalom megjelentetését (banner hirdetés, apróhirdetés, logó stb.), amely ellentétes saját vagy szerződött partnerei üzleti érdekével, illetve amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége ellentétes a weboldal arculatával, szemléletével vagy a megjelenés ízléstelen, sértő, jogszabályba vagy a reklámetikai kódex rendelkezéseibe ütközik. A felhasználó tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé valótlan információ a Társaság termékeiről vagy szolgáltatásairól. Tilos a Társasággal való kapcsolat valótlan feltüntetése, tilos a jogszabályba ütköző tartalom elhelyezése.

A Társaság fenntartja a weboldalon elhelyezett tartalmak törlésének jogát, ha az a fentiekbe ütközik, ha az megtévesztő információt tartalmaz; jogsértést valósít meg, a netikett szabályaiba, a jó erkölcsbe ütközik, technikai problémát okoz a szerveren, vagy ha nyilvánvalóan a díjköteles szolgáltatások ellenértékének kikerülésére, kijátszására alkalmas.

 

4. A REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT WEBOLDAL HASZNÁLATA

A weboldal egyes részeinek és funkcióinak használata regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások elérése érdekében az ott meghatározott személyes adatok megadása szükséges, amelyek kezelését a Társaság a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok maradéktalan figyelembe vételével végez. A regisztrációt követően a felhasználó nem kizárólagos jogosultságot szerez a Társaság által szolgáltatott extra tartalmak eléréséhez.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy visszautasítson bármely, a kínált szolgáltatásokkal visszaélve vagy azokat rosszhiszeműen felhasználva történő regisztrációt vagy érdeklődést.

A regisztrációhoz kötött szolgáltatások zárt tartalmainak információit a felhasználó köteles azokat bizalmasan kezelni. Regisztrációhoz kötött weboldalt minden felhasználó csak a saját azonosítójával és jelszavával használhatja.

A felhasználói fiókadatok (felhasználónév és jelszó) bizalmas adatként történő kezelése a felhasználó felelőssége. Kizárólag a felhasználó felel a saját magatartásáért, továbbá minden olyan személy magatartásáért, aki a felhasználó felhasználónevével és/vagy jelszavával használja a weboldalt. A Társaság nem vállal felelősséget a felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti- vagy jó hírnév sérelemért vagy más jogszabálysértésért.

Amennyiben a felhasználó tudomására jut a felhasználói fiókadataival történő illetéktelen hozzáférés vagy annak kísérlete, köteles erről a Társaságot haladéktalanul értesíteni. A felhasználó köteles a weboldal regisztrációhoz kötött oldalainak használatát lehetővé tevő jelszavakat és azonosítókat a weboldal kérésére haladéktalanul megváltoztatni. A Társaság naplózza, archiválja, szokatlan esemény bekövetkezése esetén pedig elemzi a rendszerben történt eseményeket.

 

5. KAPCSOLÓDÓ HONLAPOK

A Társaság weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Társaság befolyása alatt.

A kapcsolódó honlapokhoz a weboldal csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen kötelezettséget, felelősséget a más honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Társaság valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

A Társaság nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Társaság weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. A Társaság továbbá nem felel más weboldal tulajdonos titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

 

6. JOGKÖVETKEZMÉNYEK

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Társaság haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

 

7. A WEBOLDAL NEMZETKÖZI HASZNÁLATA

A Társaság nem vállal garanciát vagy kötelezettséget arra, hogy a weboldalon található információk bármelyike Magyarország területén kívül megfelelő vagy letölthető lenne. A weboldalhoz és a rajta található információkhoz való hozzáférés bizonyos személyek számára, illetve bizonyos országokban jogilag tilalmas lehet. Ha felhasználó Magyarországon kívülről fér hozzá a weboldalhoz, akkor ezt a saját felelősségére teszi meg, a felhasználóra vonatkozó joghatósági terület jogszabályai szerint.

 

8. A JOGI NYILATKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSA

A Társaság fenntartja a jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről – közvetlen értesítés nélkül - minden esetben a weboldal ezen felületén értesíti felhasználóit.

 

Aktualizálva: 2018. április


Keresse meg területi képviselőjét!
FMC-Agro Hungary Kft.
1027 Budapest Ganz u. 16. 2. emelet
Tel: +36 1 336 21 20
Fax: +36 1 336 21 21
E-mail: info@fmcagro.hu
HÍRLEVÉL

Iratkozzon fel hírlevelünkre
VIDEÓK
SZAVAZÁS

A vetésfehérítő ellen mikor érdemes védekezni?

Az imágók tömeges megjelenésekor

A lárvák tömeges megjelenésekor
Az eredmény a szavazás után jelenik meg.