Duplán tankolunk!

A Dupla tankolás program az FMC-Agro Hungary Kft. hűségprogramjának megnevezése, amivel vásárlóinknak szeretnénk köszönetünket kifejezni azért, hogy nálunk vásárolnak. A program 2013.01.01-től került bevezetésre Magyarországon az FMC-Agro Hungary Kft. termékeit használó mezőgazdasági termelők részére.

A Dupla tankolás program


Általános Feltételei

 

Kedves Vásárlónk! Kérjük, mielőtt regisztrál a Dupla tankolás programba, olvassa el figyelmesen a Dupla tankolás program Általános Feltételeit.

A Dupla tankolás program (továbbiakban: Program) alapelvei

A Program tulajdonosa és üzemeltetője a FMC-Agro Hungary Kft. 1027 Budapest, Ganz utca 16. 2. emelet (továbbiakban: FMC-Agro). A Programba belépő vásárlók az FMC-Agro termékeit forgalmazó kereskedőknél lebonyolított vásárlásaik után pontokat gyűjtenek, melyeket az FMC-Agro számítógépes rendszerében regisztrálnak. Az
összegyűjtött pontokért az FMC-Agro az évente meghatározott pont átváltási érték alapján MOL Group Gift kártyát küld a vásárlók részére. A 2021-es program 2020. október 16-tól 2021. szeptember 15-ig tart. A termékek pontértékei és a pontok forint átszámítási értékei minden év elején, február 28-ig kerülnek közlésre a honlapon. Ezt követően postázni kell a számlák másolatait az FMC-Agro levelezési címére. A számlamásolatok a weboldalra történő feltöltéssel (pdf formátumban) is eljuttathatók. Az FMC-Agro a vásárlások megtörténtét csak akkor ismeri el, ha a vásárlásokat igazoló számlák fénymásolatai tárgyév szeptember 25. 23:59-ig az FMC-Agro címére beérkeztek vagy a weboldalon feltöltésre kerültek és azok teljesítési ideje 2020.10.16 és 2021.09.15. közöttre esik.

A számlák és a regisztrált termékmennyiségek
összevetése után az FMC-Agro forinttal feltöltött MOL Group Gift kártyát küld a vásárló részére, az év elején meghatározott pont átváltási érték alapján. A Gift kártyát legalább 1000 pont összegyűjtése után postázzuk. A 1000 pont összegyűjtése szükséges a programban való részvételhez. A Programról további információt a www.fmcagro.hu honlapon, az FMC-Agro területi képviselőitől kaphatnak.

A jelentkezés feltételei

A Programban minden mezőgazdasági termelő részt vehet, aki rendelkezik MVH regisztrációs számmal és az FMC-Agro honlapján a Program Általános Feltételeit elfogadva jelentkezik a Duplán Tankolunk! programra. Minden regisztrált mezőgazdasági termelő évente csak egy alkalommal vehet részt a programban, többszörös regisztráció nem megengedett. A programba való jelentkezés során, ha már egy mezőgazdasági termelő az adott MVH regisztrációs számmal jelentkezett a Programban, az FMC-Agro nem fogadja el az adott MVH számmal történő, ezt követő további jelentkezéseket.

Praktikus tudnivalók a pontgyűjtésről

A programra történő jelentkezés után, tárgyév szeptember 15-ig a vásárló megadja vásárlásainak mennyiségi adatait az FMC-Agro honlapján, majd feltölti a weboldalra vagy elküldi a vásárlást igazoló számlák fénymásolatait az FMC-Agro címére. A vásárlások egyezésének ellenőrzése után az FMC-Agro a vásárlások pontértékeinek megfelelő összegű forinttal feltöltött MOL Group Gift kártyát küld postai úton a vásárló részére. Tehát a vásárlások előtt érdemes tervezni a felhasználást felmérve azt, hogy a vásárlások értéke a MOL Group Gift kártya megszerzését hogyan teszi lehetővé. Az FMC-Agro fenntartja a jogot az évenként változó Programban a termékek pontértékeinek változtatására.

Hasznos információk a MOL Group Gift kártya használatáról

A MOL Group Gift kártya használatának előnyei:

 1. Minden töltőállomási vásárlás után egyszerűsített készpénzfizetési számla kérhető, tehát a vásárlás értéke költségként elszámolható. Ezt az összeget adóbevalláskor bevételként fel kell tüntetni.
 2. 1 évig érvényes, több mint háromszáz töltőállomáson használható, akár 0-24 órában is.
 3. A kártya igénylése, birtoklása és használata díjmentes.
 4. A kártya bárkinek átadható, bemutatója jogosult a használatára.
 5. Magyarország legnagyobb kúthálózatában használható fizetőeszközként.
 6. A kártyával minden, a MOL-töltőállomásokon kapható üzemanyag, shop termék és szolgáltatás megvásárolható.

A Programból történő kilépésről

A Programból a Vásárló bármikor kiléphet, amennyiben erről e-mailt ír az FMC-Agro információs e-mail címére (info@fmcagro.hu). Az FMC-Agro fenntartja a jogot, hogy megszüntesse a Programban való részvételt, amennyiben a Vásárló vagy nem rögzíti vásárlásait tárgyév szeptember 15-ig, vagy nem tölti fel vagy küldi el a vásárlásokat igazoló számlák másolatait tárgyév szeptember 15-ig. Az FMC-Agro jogosult megszüntetni a Programban való részvételt, amennyiben a Vásárló megszegi a Program Általános Feltételeit, vagy a Programmal kapcsolatban bármilyen egyéb, jogsértő magatartást tanúsít. A Programban való részvétel megszűnésével egyidejűleg az összes pont törlésre kerül.

Vegyes rendelkezések

Amennyiben a regisztráció során megadott adatok megváltoznak, azt a Vásárlónak helyesbítenie kell az online felületen. A bejelentés elmaradásából származó esetleges károkért az FMC-Agro-t felelősség nem terheli. Az FMC-Agro kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a Vásárló az imént említett kötelezettségének nem tesz eleget. Amennyiben az FMC-Agro bármely alkalmazottja a jelen Általános Feltételekkel ellentétes tájékoztatást vagy felvilágosítást ad, úgy az nem minősül jelen Általános Feltételek módosításának. Az FMC-Agro bármikor jogosult a Program Általános Feltételein változtatni. Az új Általános Feltételek akkor lépnek érvénybe, amikor azokat az FMC-Agro a www.fmcagro.hu honlapon nyilvánosságra hozza. Az új Általános Feltételek az azok érvénybe lépését követő első Program számla fénymásolatainak megküldésével válnak az adott Vásárló által elfogadottá.

Fontos tudnivalók

A regisztrált és a Programban résztvevő Vásárló az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti és rögzíti az az FMC-Agro, mint Adatkezelő által biztosított online felületen.

A regisztrált és a Programban résztvevő Vásárló tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését, emellett megilleti őt a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. A regisztrált és a Programban résztvevő Vásárló személyes adatainak törlése a Programban történő részvétel automatikus megszűnését eredményezi.

 

 

Adatkezelési Tájékoztató

a „Duplán Tankolunk” programban


résztvevők számára

 

1. Az adatkezelő megnevezése:

FMC-Agro Hungary Kft.

2. A kezelt adatok, az adatkezelés célja és jogalapja

2.1. Az adatkezelő a következő adatait kezeli:

 • név
 • cégnév
 • lakcím
 • e-mailcím
 • telefonszám
 • MVH regisztrációs szám/név
 • a tevékenység fajtája
 • a vásárlást igazoló számlák másolata

    
2.2. Az adatkezelés célja:

Marketing célú megkeresések:

 • a „Duplán Tankolunk” hűségprogram szolgáltatásainak biztosítása
 • termékinformációk küldése
 • szakmai tájékoztatás biztosítása
 • nyomtatott és elektronikus hírlevél küldése
 • szakmai dokumentumokhoz hozzáférés biztosítása
 • stb.

2.3. Az adatkezelés jogalapja: a programban résztvevők hozzájárulása

3. Az adatkezelés időtartama:

Az FMC-Agro a programban résztvevők adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

4. Az adatkezelés módja

Az FMC-Agro a programban résztvevők adatait az elektronikus adatbázisában rögzíti és a jogszabályok. által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezeli.

5. Adatfeldolgozók igénybevétele

Az FMC-Agro adatfeldolgozási feladatok ellátásával szerződésben rögzített módon a következő adatfeldolgozókat bízta meg:

- dPortal Kft. 1191 Budapest, Kosárfonó u. 24.
- P Flott Kft. 7100 Szekszárd Présház u. 3.

6. Az érintettek jogai

A programban résztvevők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról. A 1027 Budapest Ganz u. 16. 2. emelet címre, illetőleg az info@fmcagro.hu e-mail címre megküldött levélben bármikor megtilthatják személyes adataik kezelését.

7. Jogorvoslati lehetőségek

A programban résztvevők az adataik kezelésével kapcsolatosan panaszt tehetnek az adatkezelő info@fmcagro.hu e-mail címén, beadvánnyal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy pert indíthatnak a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes bíróságon.Keresse meg területi képviselőjét!
FMC-Agro Hungary Kft.
1027 Budapest Ganz u. 16. 2. emelet
Tel: +36 1 336 21 20
Fax: +36 1 336 21 21
E-mail: info@fmcagro.hu