Duplán tankolunk!

A Dupla tankolás program a Cheminova Magyarország Kft. hűségprogramjának megnevezése, amivel vásárlóinknak szeretnénk köszönetünket kifejezni azért, hogy nálunk vásárolnak. A program 2013.01.01-től került bevezetésre Magyarországon a Cheminova Magyarország Kft. termékeit használó mezőgazdasági termelők részére.

A Dupla tankolás program Általános Feltételei

Kedves Vásárlónk! Kérjük, mielőtt regisztrál a Dupla tankolás programba, olvassa el figyelmesen a Dupla tankolás program Általános Feltételeit.

A Dupla tankolás program (továbbiakban: Program) alapelvei

A Program tulajdonosa és üzemeltetője a Cheminova Magyarország Kft. 1027 Budapest, Ganz utca 16. 2. emelet (továbbiakban: Cheminova). A Programba belépő vásárlók a Cheminova termékeit forgalmazó kereskedőknél lebonyolított vásárlásaik után pontokat gyűjtenek, melyeket a Cheminova számítógépes rendszerében regisztrálnak. Az
összegyűjtött pontokért a Cheminova az évente meghatározott pont átváltási érték alapján MOL Blue kártyát küld a vásárlók részére. A program mindig egy naptári év január 1-jétől október 15-ig tart. A termékek pontértékei és a pontok forint átszámítási értékei minden év elején, január 31-ig kerülnek közlésre a honlapon. A vásárolt termékek menynyiségét
minden tárgyév október 15-ig kell a honlapon megadni. Ezt követően postázni kell a számlák másolatait a Cheminova levelezési címére. A Cheminova a vásárlások megtörténtét csak akkor ismeri el, ha a vásárlásokat igozoló számlák fénymásolatai tárgyév október 31-ig a Cheminova címére beérkeztek. A számlák és a regisztrált termékmenynyiségek
összevetése után a Cheminova forinttal feltöltött MOL Blue kártyát küld a vásárló részére, az év elején meghatározott pont átváltási érték alapján, tárgyév december 15-ig. A Blue kártyát legalább 1000 pont összegyűjtése után postázzuk. A 1000 pont összegyűjtése szükséges a programban való részvételhez. A Programról további információt a www.cheminova.hu honlapon, a Cheminova területi képviselőitől kaphatnak.

A jelentkezés feltételei

A Programban minden mezőgazdasági termelő részt vehet, aki rendelkezik MVH regisztrációs számmal és a Cheminova honlapján a Program Általános Feltételeit elfogadva jelentkezik a Duplán Tankolunk! programra. Minden regisztrált mezőgazdasági termelő évente csak egy alkalommal vehet részt a programban, többszörös regisztráció nem megengedett. A programba való jelentkezés során, ha már egy mezőgazdasági termelő az adott MVH regisztrációs számmal jelentkezett a Programban, a Cheminova nem fogadja el az adott MVH számmal történő, ezt követő további jelentkezéseket.

Praktikus tudnivalók a pontgyűjtésről

A programra történő jelentkezés után, tárgyév október 15-ig a vásárló megadja vásárlásainak mennyiségi adatait a Cheminova honlapján, majd elküldi a vásárlást igazoló számlák fénymásolatait a Cheminova címére. A vásárlások egyezésének ellenőrzése után a Cheminova a vásárlások pontértékeinek megfelelő összegű forinttal feltöltött MOL Blue kártyát küld postai úton a vásárló részére. Tehát a vásárlások előtt érdemes tervezni a felhasználást felmérve azt, hogy a vásárlások értéke a MOL Blue kártya megszerzését hogyan teszi lehetővé. A Cheminova fenntartja a jogot az évenként változó Programban a termékek pontértékeinek változtatására. A bejelentkezett felhasználó az Előzetes Kalkuláció elmentésével (Kalkuláció mentése gomb megnyomásával) további 200 bónusz pontot szerezhet.

Hasznos információk a MOL Blue kártya használatáról

A Mol Blue kártya használatának előnyei:

 1. Minden töltőállomási vásárlás után egyszerűsített készpénzfi zetési számla kérhető, tehát a vásárlás értéke költségként elszámolható. Ezt az összeget adóbevalláskor bevételként fel kell tüntetni.
 2. 1 évig érvényes, több mint háromszáz töltőállomáson használható, akár 0-24 órában is.
 3. A kártya igénylése, birtoklása és használata díjmentes.
 4. A kártya bárkinek átadható, bemutatója jogosult a használatára.
 5. Magyarország legnagyobb kúthálózatában használható fi zetőeszközként.
 6. A kártyával minden, a MOL-töltőállomásokon kapható üzemanyag, shop termék és szolgáltatás megvásárolható.

A Programból történő kilépésről

A Programból a Vásárló bármikor kiléphet, amennyiben erről e-mailt ír a Cheminova információs e-mail címére (cheminova@dportal.hu). A Cheminova fenntartja a jogot, hogy megszüntesse a Programban való részvételt, amennyiben a Vásárló vagy nem rögzíti vásárlásait tárgyév október 15-ig, vagy nem küldi el a vásárlásokat igazoló számlák másolatait
tárgyév október 31-ig. A Cheminova jogosult megszüntetni a Programban való részvételt, amennyiben a Vásárló megszegi a Program Általános Feltételeit, vagy a Programmal kapcsolatban bármilyen egyéb, jogsértő magatartást tanúsít. A Programban való részvétel megszűnésével egyidejűleg az összes pont törlésre kerül.

Vegyes rendelkezések

Amennyiben a regisztráció során megadott adatok megváltoznak, azt a Vásárlónak helyesbítenie kell az online felületen. A bejelentés elmaradásából származó esetleges károkért a Cheminovát felelősség nem terheli. A Vásárló a pontos levelezési címét mindig köteles megadni, különös tekintettel a MOL Blue kártya kipostázásának időszakára. A Cheminova kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a Vásárló az imént említett kötelezettségének nem tesz eleget. Amennyiben a Cheminova bármely alkalmazottja a jelen Általános Feltételekkel ellentétes tájékoztatást vagy felvilágosítást ad, úgy az nem minősül jelen Általános Feltételek módosításának. A Cheminova bármikor jogosult a Program Általános Feltételein változtatni. Az új Általános Feltételek akkor lépnek érvénybe, amikor azokat a Cheminova a www.cheminova.hu honlapon nyilvánosságra hozza. Az új Általános Feltételek az azok érvénybe lépését követő első Program számla fénymásolatainak megküldésével válnak az adott Vásárló által elfogadottá.

Adatvédelmi tájékoztató

Az online regisztrációval hozzájárulok ahhoz, hogy a Cheminova Magyarország Kft. (H-1027 Budapest, Ganz utca 16. 2. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-877596, a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Cheminova) a regisztrációs online oldalakon megadott személyes adataimat, valamint a vásárlási szokásaimról szóló adatokat visszavonásig felhasználja
a következő célokra:

 1. a Cheminova adatbázisába történő felvételre,
 2. a Program szolgáltatásainak biztosítására,
 3. a Cheminova termékekről és szolgáltatásokról, illetve a Cheminova partnereinek termékeiről és szolgáltatásairól szóló információk küldésére,
 4. meghívók küldésére különböző rendezvények, tájékoztatók, kísérleti bemutatók megrendezésekor
 5. marketingkutatásban való részvételre.

Az online regisztrációval hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott személyes adataimat a Cheminova olyan vele együttműködő cégeknek átadja, amelyek a Program szolgáltatásainak megvalósításában részt vesznek. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat csak a fent írt célokra használja, illetve csak ezen célok elérése érdekében továbbítja.

Fontos tudnivalók

A regisztrált és a Programban résztvevő Vásárló az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti és rögzíti az a Cheminova, mint Adatkezelő által biztosított online felületen.

A regisztrált és a Programban résztvevő Vásárló tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését, emellett megilleti őt a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. A regisztrált és a Programban résztvevő Vásárló személyes adatainak törlése a Programban történő részvétel automatikus megszűnését eredményezi.Keresse meg területi képviselőjét!
Cheminova Magyarország Kft.
1027 Budapest Ganz u. 16. 2. emelet
Tel: +36 1 336 21 20
Fax: +36 1 336 21 21
E-mail: cheminova@dportal.hu