Talajfertőtlenítés


A Kentaur 5 G talajfertőtlenítő és Radistart Algit starterműtrágya 1:1 arányú összekeverése megrendelhető és 20 kg-os zsákokban kerül kiszállításra. Dózis 20 kg/ha. A felhasználás a Kentaur 5 G-re vonatkozó szabályok szerint történhet.

A talajfertőtlenítési technológiák szemléletváltása

Mindannyiunk előtt ismert a nagy visszhangot kiváltó Európai Bizottság 2013. május 24.-én kibocsátott neonikotinoid típusú rovarölő szerekkel kapcsolatos 485/2013/EU végrehajtási rendelete, amelynek lényege, hogy jelentősen szabályozta és redukálta az imidakloprid, klotianidin és a tiametoxam hatóanyagok felhasználási lehetőségét. Ennek értelmében a rendelet gyakorlatilag megtiltja több rovarölő csávázó szer * (Chinook 200 FS, Chinook Blue, Cruiser 350 FS, Cruiser 600 FS, Cruiser OSR 322 FS, Cruiser Force Mais, Ellado, Ellado Blue, Poncho FS 600, Celest Top, Gaucho 600 FS, Force Zea, Modesto, Poncho Pro, Seed Oprid 600 FS) és néhány talajfertőtlenítő granulátum (Santana 1 G, Cheyenne 1 G) használatát.

A szabályozás megszületése a korábbi években Németországban tapasztalt tömeges méhpusztulásokkal hozható összefüggésbe. A rendelet előírta az említett három hatóanyagot tartalmazó készítmények nemzeti engedélyokiratának 2013. szeptember 30-ig történő módosítását. Ezt követően 2013. december 01. után tilos ezeket a hatóanyagokat tartalmazó készítményeket (őszi kalászos gabonákat kivéve) csávázásra és talajfertőtlenítésre használni, valamint tilos lesz ezen hatóanyagokkal csávázott vetőmag tételek kereskedelmi forgalomba hozatala (Részletes tájékoztatás Tőkés és Repkényi, 2013 – Agrofórum/szeptember).

Gyakorlatilag a szabályozás következtében megszűnt a napraforgó, kukorica, őszi káposztarepce vetőmagok hatékony rovarölő szeres csávázása, és ezen túlmenően csökkent a felhasználható talajfertőtlenítő mikrogranulátumok száma is. Ezen növényvédelmi hiányosság következtében a jövő évi vegetációs időszakban komoly növényvédelmi problémákra és eddig jelentéktelen mértékben tapasztalt károsító fajok előretörésére számíthatunk. Ez ideig minden növénytermesztő számára természetes volt a növények zökkenőmentes és veszteség nélküli kezdeti fejlődése, hiszen az előzőekben említett hatóanyagok akár csávázásra, akár talajfertőtlenítésre történő használata biztonságot nyújtott a felhasználónak. A 2014-es termelési évtől megszűnt a fülünknek is ismerősen csengő ’Poncho’-s kukorica vetőmag, a ’Cruiser’-es napraforgó vetőmag és az ’Ellado’-s vagy ’Chinook’-os repce vetőmag. A jövő évtől sokkal fokozottabb figyelmet kíván meg bármely termesztett kultúra, mivel mind a talajlakó kártevőkkel (drótférgek, pajorok), mind a korai lombkártevőkkel (barkó fajok, bolha fajok, levéltetvek, stb.) szemben védtelen lesz az adott növényállomány.

A tárgyalt növényvédelmi kényszerhelyzet technológiai szemléletváltást kíván meg a növényvédős és termelő kollégáktól egyaránt, hiszen az eddig fel sem tűnő (eddigiekben kezelt) növényvédelmi probléma komolyan veszélyeztetheti a szóban forgó termesztett kultúrakört.

A FMC-Agro Hungary Kft. jelen talajfertőtlenítéssel és egyben speciális tápanyag-utánpótlási technológiákkal foglalkozó szakmai kiadványával felhívja a növénytermesztők figyelmét azokra a gyakorlati növényvédelmi problémákra, amelyekre a csávázás hiánya miatt fokozottabban kell számítani. A FMC-Agro Hungary Kft. új technológiai szemlélettel biztonságos szakmai megoldási lehetőséget kínál a csávázatlan vetőmag adta növényvédelmi hiányosság pótlására.

* A Chinook 200 FS, Chinook Blue, Ellado, Ellado Blue, Poncho FS 600, Gaucho 600 FS, Modesto, Poncho Pro, Seed Oprid 600 FS a Bayer CropSciences bejegyzett márkaneve. A Cruiser 350 FS, Cruiser 600 FS, Cruiser OSR 322 FS, Cruiser Force Mais, Force Zea a Syngenta bejegyzett márkaneve. ASantana 1 G és a Cheyenne 1 G a Sumitomo Chemical bejegyzett márkaneve. A Kentaur 5 G és a Cyren EC a Cheminova A/S bejegyzett márkaneve.Keresse meg területi képviselőjét!
FMC-Agro Hungary Kft.
1027 Budapest Ganz u. 16. 2. emelet
Tel: +36 1 336 21 20
Fax: +36 1 336 21 21
E-mail: info@fmcagro.hu
VIDEÓK